Pressmeddelanden

  • Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 8 maj 2024

  • NCAB Group ABs styrelse har fattat beslut om återköp av egna aktier för att infria sitt incentiveprogram.

  • Delårsrapport, januari-mars 2024

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av första kvartalet för 2024, torsdag den 25 april 2024

  • NCAB förvärvar Cumatrix BV i Belgien

  • NCAB utser Tim Benjamin till ny CFO

  • Års- och hållbarhetsredovisning 2023

  • KALLELSE till årsstämma i NCAB Group AB (publ)

  • Arjan Sinoo ny VP Global Sales

  • Bokslutskommuniké 2023