Pressmeddelanden

  • Ytterligare förändring i valberedningen för NCAB 2024

  • Howard Goff ny segmentschef för NCAB North America

  • Förändring i valberedningen i NCAB inför årsstämman 2024

  • Delårsrapport, januari-september 2023

  • NCAB förvärvar Electronic Advanced Circuits S.L. i Spanien och startar bolag i Portugal

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av tredje kvartalet 2023, tisdag den 7 november 2023

  • Valberedning i NCAB inför årsstämman 2024

  • Per Hesselmark lämnar sin styrelsepost i NCAB

  • NCAB håller sin första kapitalmarknadsdag idag

  • Inbjudan till NCABs kapitalmarknadsdag den 4 sept 2023 kl 13-16.30