NCAB håller sin första kapitalmarknadsdag idag

Idag från kl 13.00 håller NCAB sin första kapitalmarknadsdag.

Den går att följa digitalt på https://ir.financialhearings.com/ncab-group-cmd-2023.

NCAB noterades 2018 på Nasdaq Stockholm och är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan starten karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och en ökande lönsamhet.

NCAB har idag lokal närvaro i 16 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2022 till 4 458 Mkr. NCABs tillväxtstrategi är baserad på såväl organisk tillväxt som förvärv.

Under kapitalmarknadsdagen kommer presentationer hållas av VD Peter Kruk, CFO Anders Forsén samt fler ur bolagets koncernledning som VP Europe Benjamin Klingenberg och COO Chris Nuttal samt NCABs Group Sustainability Director Anna Lothsson.

Bolagets marknad, affärsmodell och kultur kommer att beskrivas liksom hur det går till att sourca nya leverantörer i olika länder. Det kommer att ges exempel från olika länder, kunder och förvärvade bolag. Information kommer även ges om hur hållbarhetsrevisioner går till hos fabrikspartners och vilka åtgärder som satts in.

Sedan börsnoteringen är förvärv en aktiv del av tillväxtstrategin med goda resultat. Vid en beräkning av de 8 bolag som förvärvades 2019-2021 uppgick den genomsnittliga EBITA-multipeln vid förvärvstillfället till 6,6 ggr. Vid en betraktelse av EBITA i motsvarande enheter 2-4 år senare skulle multipeln då bli 3,3 ggr, vilket visar på den positiva fortsatta utvecklingen hos dessa bolag samt synergieffekter.

NCABs styrelse fastställde bolagets finansiella mål i april 2022. Dessa inkluderar att uppnå en nettoomsättning på 8 miljarder kr år 2026 och att samtidigt nå ett EBITA-resultat om 1 miljard kronor.

VD och koncernchef Peter Kruk menar att NCABs tillväxtmöjligheter är mycket stora. NCAB har idag en ledande global position på en fragmenterad marknad, men en global marknadsandel på endast 2 %. ”Vi är mycket stolta över vår historia – men vi är bara i början på vår resa”

AGENDA NCAB:S CAPITAL MARKETS DAY

13.00 Welcome Christian Salamon, Chairman
Technical Info Gunilla Ohman, IR & Moderator
13.10 NCAB In a Nutshell, History, Facts and USPs Peter Kruk, CEO & Anders Forsén, CFO
13.40 NCABs Expansion in Europe and Germany Benjamin Klingenberg, VP Europe
14.10 Factory Management, Supply Chain & Sustainability Chris Nuttall, COO &
Anna Lothsson, Sustainability Director
15.00 Coffee break and checking out the lab
15.30 M & A and integration processes Anders Forsén, CFO &
Hassan Elsayed, M&A
16.00 Concluding remarks Peter Kruk, CEO
16.15 Final q & a session