Det här är NCAB Group

Vi är en global, marknadsledande mönsterkortsleverantör som grundades 1993. Idag har vi lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2023 till 385 miljoner USD.

Vi ser stora möjligheter att stärka vår marknadsposition under de kommande åren.

Bred bas av kunder

NCAB har cirka 3 650 kunder i 45 länder världen över. Kundbasen är bred – till exempel stod de 10 största kunderna för 25 procent av försäljningen under 2023. Spridningen över olika länder, branscher och typer av företag ökar diversifieringen och minskar risken.