INVESTERARE

Senaste

ncab-q3-2021-module (1)
15 december, 2021
Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i NCAB Group AB (publ), org.nr 556733-0161 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021.

NCAB har en strategisk plan för att fortsätta växa med god lönsamhet.

Vi hjälper OEM-, ODM- och EMS-kunder

Våra kunder är anledningen till att vi finns. Vi är stolta över att presentera några av dem här.

NCAB i korthet

Det konceptet innebär att NCAB tar hela ansvaret gentemot kunden – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till leverans – i motsats till en allmän trader som vanligtvis fungerar som en outsourcad inköpsfunktion.