Våra kunder

NCAB har cirka 3 650 kunder i 45 länder världen över. Kundbasen är bred – till exempel stod de 10 största kunderna för 24 procent av försäljningen under 2023. Spridningen över olika länder, branscher och typer av företag ökar diversifieringen och minskar risken.

Ungefär hälften av NCABs kunder är verksamma inom industrisektorn. Typiska industrikunder tillverkar elektroniska komponenter till avancerade industriprodukter vilket gör kvalitet och tillförlitlighet viktigt. NCAB har också kunder i sektorer som medicinteknik, telekom och tyngre fordon.

Det finns huvudsakligen två typer av mönsterkortsköpare: Original Equipment Manufacturer-företag (OEM-företag) och Electronics Manufacturing Services-företag (EMS-företag). Normalt efterfrågar en EMS-kund en bredare produktmix av mönsterkort än en OEM-kund, eftersom dess produktsortiment är bredare. EMS-kunder har ett större fokus på pris än OEM-kunder, vilket bland annat förklaras av att mönsterkort utgör en mycket större andel av värdet på en EMS-kunds produkt, men också av de lägre marginaler som EMS-kunder i regel har. Mönsterkort utgör cirka 8 till 12 procent av värdet på en EMS kunds slutprodukt och 1 till 3 procent av värdet på en OEM-kunds slutprodukt.