Styrelse

Christian Salamon
Christian Salamon
Född 1961. Styrelseordförande sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en MBA från Harvard Business School i Boston, USA.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för OSM Holding AB och Sverige-Amerika Stiftelsen, styrelseledamot i Altor Fund Manager AB och Industrifonden samt rådgivare till eEquity.

Aktieinnehav: 4 616 100 aktier via det 100 procent ägda Gogoy AB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Per Hesselmark
Per Hesselmark
Född 1971. Styrelseledamot mellan 2007–2010, och åter styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Sailracing AB, samt styrelseledamot i Oriflame Holding AG, OSM Holding AB, Bendiro Holding AB och Nimbus Group AB (publ).
Aktieinnehav:Inga egna aktier men innehar 10,1 procent av aktierna och 35,7 procent av rösterna i R12 Kapital som äger 29 851 550 aktier motsvarande 15,97 procent av kapitalet i NCAB.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Peter Kruk
Peter Kruk
Född 1968. PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Anställd i NCAB sedan: 2020
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola med studier även på Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Aktieinnehav: 75 770 aktier.

Magdalena Persson
Magdalena Persson
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och en licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Qarlbo AB, Recover Nordic, Bactiguard Holding AB (publ) samt ägare av och styrelseledamot i Myrtel Management AB.
Aktieinnehav: 20 000 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ramel
Hans Ramel
Född 1964. Styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar:Styrelseledamot i af Jochnick Foundation, Oriflame Partners Ltd, Pinpointer AB och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Äger 435 000 aktier genom Hans Ramel AB och 10,7 procent av aktierna samt 36,0 procent av rösterna i R12 Kapital som äger 29 851 550 aktier motsvarande 15,97 procent av kapitalet i NCAB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

Gunilla Rudebjer
Gunilla Rudebjer
Född 1959. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), Scandic Hotels Group AB (publ), Skistar AB (publ) och Svenska Rymdaktiebolaget (SSC).

Aktieinnehav: 66 660 aktier.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Hans Ståhl
Hans Ståhl
Född 1955. Fd VD 2007-2020 och styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning:
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Revolt Powercharge AB samt IGF Biogas AB.

Aktieinnehav: 3 938 600 aktier.
Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.