Aktieägarstruktur

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 R12 Kapital 33851550 18.1% 18.1% 2022-02-28
2 Swedbank Robur Fonder 16856020 9.0% 9.0% 2022-02-28
3 SEB Fonder 14928916 8.0% 8.0% 2022-02-28
4 Fjärde AP-fonden 10102915 5.4% 5.4% 2022-02-28
5 Montanaro 9477000 5.1% 5.1% 2022-01-31
6 AMF Pension & Fonder 8675830 4.6% 4.6% 2022-02-28
7 Tredje AP-fonden 8103220 4.3% 4.3% 0.08% 2022-02-28
8 C WorldWide Asset Management 7288340 3.9% 3.9% 2022-02-28
9 Andra AP-fonden 7100440 3.8% 3.8% 2022-02-28
10 Hans Ståhl 6738600 3.6% 3.6% 2022-02-28
Total top 10 123122831 65.9% 65.9% 0.08%
Övriga 63848409 34.1% 34.1% -0.08%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.