Aktieägarstruktur

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
0 000 001 Swedbank Robur Fonder 13 308 186 7.12% 7.12% -0.78% 2024-01-29
0 000 002 Didner & Gerge Fonder 12 126 689 6.49% 6.49% 2024-01-31
0 000 003 Lannebo Fonder 12 090 199 6.47% 6.47% 0.23% 2024-01-29
0 000 004 Anicom Gestion 11 200 000 5.99% 5.99% 2024-01-29
0 000 005 Fjärde AP-fonden 11 120 004 5.95% 5.95% 2024-01-29
0 000 006 Andra AP-fonden 10 098 357 5.40% 5.40% 2024-01-29
0 000 007 SEB Fonder 9 611 327 5.14% 5.14% 0.01% 2024-01-29
0 000 008 Montanaro 8 068 340 4.32% 4.32% 2024-01-31
0 000 009 Tredje AP-fonden 5 683 866 3.04% 3.04% 2024-01-29
0 000 010 AMF Pension & Fonder 5 371 291 2.87% 2.87% -0.20% 2024-01-31
Ägarlista topp 10 98 678 259 52.78% 52.78% -0.74%
Övriga 88 292 981 47.22% 47.22% 0.74%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.