Aktieägarstruktur

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 R12 Kapital 3385155 18.1% 18.1% 2021-11-30
2 Swedbank Robur Fonder 1685602 9.0% 9.0% -0.02% 2021-11-30
3 SEB Fonder 1433382 7.7% 7.7% 2021-11-30
4 Montanaro 969500 5.2% 5.2% 2021-10-31
5 Fjärde AP-fonden 963437 5.2% 5.2% 2021-11-30
6 AMF Pension & Fonder 867583 4.6% 4.6% 2021-11-30
7 C WorldWide Asset Management 784232 4.2% 4.2% -0.24% 2021-11-30
8 Tredje AP-fonden 715322 3.8% 3.8% 0.27% 2021-11-30
9 Andra AP-fonden 710044 3.8% 3.8% 2021-11-30
10 Hans Ståhl 673860 3.6% 3.6% 2021-11-30
Total top 10 12188117 65.2% 65.2% 0.01%
Övriga 6509007 34.8% 34.8% -0.01%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.