Små till storleken men stora till betydelsen

Mönsterkort är hjärtat i all elektronisk utrustning. På ett ytligt plan kan de se rätt lika ut, oavsett vilken kvalitet de i själva verket har. Men under ytan finns stora skillnader som påverkar hållbarhet och funktion under mönsterkortets hela livscykel.

Mirror Eye Camera - digitalkamera med bildskärm som ersätter traditionella backspeglar. NCAB har designat 12-16 olika mönsterkort från metallbaskort till flerlagerskort.
Mirror Eye Camera – digitalkamera med bildskärm som ersätter traditionella backspeglar. NCAB har designat 12-16 olika mönsterkort från metallbaskort till flerlagerskort.

Mönsterkort representerar en liten andel, cirka 1 till 3 procent, av slutprodukternas värde. Oftast är mönsterkort en större andel av värdet i enklare slutprodukter, till exempel en eltandborste, och en mindre andel i mer komplexa slutprodukter, till exempel en industrirobot. Oavsett komplexiteten är mönsterkort kritiska för slutprodukten – ett defekt mönsterkort är ofta mycket kostsamt att åtgärda. Det är därför kvalitet är ett av de viktigaste köpkriterierna för NCABs kunder.

Mönsterkort är grunden i alla kretskort

Efterfrågan på mönsterkort drivs av kretskortsproduktionen, eftersom mönsterkortet är den plattform på vilken elektroniska komponenter monteras för att producera ett kretskort. Mönsterkortet är den första enheten som behövs i monteringsprocessen, och utan mönsterkortet kan varken kretskortet eller slutprodukten tillverkas. Mönsterkortet är den enda komponenten som kunden adderar värde till. Detta gör det extra viktigt att mönsterkortets kvalitet är hög, då det blir kostsamt att kassera ett kretskort med dyra komponenter på grund av ett fallerat mönsterkort.

Bredd och djup för kunder med höga krav

NCABs mönsterkortsportfölj innehåller ett brett spektrum av produkter; allt från enkla 2-lagerskort till avancerade HDI-mönsterkort och flexkort. Även om mönsterkorten NCAB levererar varierar stort när det gäller funktionalitet och användningsområden har de en sak gemensamt: alla kort har granskats av NCABs mönsterkortsexperter.

Glasögon med sensorer för medicinskt bruk. Om bäraren ramlar går en signal till en fjärrövervakningsplattform som larmar anhöriga eller sjukvård.
Glasögon med sensorer för medicinskt bruk. Om bäraren ramlar går en signal till en fjärrövervakningsplattform som larmar anhöriga eller sjukvård.