Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning ESEF (download XBRL)
10 april, 2024 Årsredovisning 2023 PDF
15 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023 PDF PDF XLS Webbsändning
7 november, 2023 Delårsrapport Q3 2023 PDF PDF XLS Webbsändning
21 juli, 2023 Delårsrapport Q2 2023 PDF PDF XLS Webbsändning
26 april, 2023 Delårsrapport Q1 2023 PDF PDF XLS Webbsändning
5 april, 2023 Årsredovisning 2022 PDF
17 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 PDF PDF XLS Webbsändning
8 november, 2022 Delårsrapport Q3 2022 PDF PDF XLS Webbsändning
21 juli, 2022 Delårsrapport Q2 2022 PDF PDF XLS Webbsändning
28 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022 PDF PDF XLS Webbsändning
April 8, 2022 Årsredovisning 2021 PDF XLS
17 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 PDF PDF XLS Webbsändning
12 november, 2021 Delårsrapport Q3 2021 PDF PDF XLS Webbsändning
22 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021 PDF PDF XLS Webbsändning
7 maj, 2021 Delårsrapport Q1 2021 PDF PDF XLS Webbsändning
15 april, 2021 Årsredovisning 2020 PDF
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké, 2020 PDF PDF XLS Webbsändning
10 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020 PDF PDF XLS Webbsändning
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020 PDF PDF XLS Webbsändning
8 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020 PDF PDF XLS Webbsändning
15 april, 2020 Årsredovisning 2019 PDF
19 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2019 PDF PDF XLS Webbsändning
6 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019 PDF PDF XLS Webbsändning
30 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019 PDF PDF XLS Webbsändning
14 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019 PDF PDF XLS Webbsändning
16 april, 2019 Årsredovisning 2018 PDF
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké, 2018 PDF PDF XLS Webbsändning
16 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018 PDF PDF XLS Webbsändning
16 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 PDF PDF XLS Webbsändning
24 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018 PDF