Aktien

NCAB Group ()
ncab-q3-2021-module (1)
15 december, 2021
Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i NCAB Group AB (publ), org.nr 556733-0161 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021.