Strategi

NCAB har en strategisk plan för att fortsätta växa med god lönsamhet. Planen är indelad i fyra delar: öka marknadsandelar i segmenten Europe, North America och East, växa hos befintliga kunder, geografisk expansion och marknadskonsolidering.

 1. Öka marknadsandelar i segmenten Europe, North America och East

  Ambitionen är att öka marknadsandelen i länder som Frankrike, Italien, Tyskland och USA, där NCAB ännu har en liten marknadsandel, genom att anställa fler medarbetare och arbeta med nykundsbearbetning. I de större länderna Tyskland och USA är ambitionen att öppna ytterligare kontor för att komma närmare kunderna. Dessa betydande marknader har fortfarande stor inhemsk produktion av mönsterkort och NCAB siktar på att vinna marknadsandelar i takt med att den inhemska produktionen minskar.

 2. Växa hos befintliga kunder

  På marknader där NCAB har en stark position, till exempel i Norden, är målet att fördjupa relationerna med befintliga kunder för att förbättra lönsamheten. Värdet av kunderbjudandet kan förbättras genom att fokusera på de största kunderna, skapa globala kundkonton och generellt öka andelen av en kunds totala inköp av mönsterkort. Genom att skapa globala kundkonton kan NCAB ha en bred geografisk räckvidd, bistå och få order från samma kund på flera marknader. Dessutom kommer NCAB att vara mindre beroende av att hitta nya kunder när NCAB går in på en ny marknad.

 3. Geografisk expansion

  Det finns flera stora marknader där NCAB ännu inte etablerat lokal närvaro, däribland välutvecklade marknader med många likheter med NCABs nuvarande huvudmarknader, till exempel stora och växande marknader och länder i Asien.

 4. Marknadskonsolidering

  NCAB har en stark position för att driva konsolideringen av marknaden. NCAB har genomfört framgångsrika förvärv under de senaste åren, till exempel vid expansionen i USA. Med potentiella förvärvsobjekt både på marknader där NCAB ännu inte har etablerat lokal närvaro och på marknader där NCAB har starka positioner finns det möjligheter att bredda den geografiska närvaron och öka marknadsandelarna på befintliga marknader genom förvärv. Potentiella synergier från förvärv kommer huvudsakligen från stordriftsfördelar och ökad köpkraft gentemot tillverkare.