NCAB i korthet

NCAB är en global fullserviceleverantör av mönsterkort med lokal närvaro i 18 länder och försäljning i 45 länder.

NCAB köper mönsterkort från ett antal tillverkare, huvudsakligen i Asien. Genom konceptet ”Integrated PCB production” tar NCAB ett helhetsansvar gentemot sin kund – från designstöd, via prototyptillverkning, produktion och kvalitetskontroll till slutlig leverans. Affärsmodellen, där NCAB är en fullserviceleverantör, har flera fördelar: inga lager och begränsade investeringar, vilket leder till låg kapitalbindning och starka kassaflöden.

År 2023 tillverkade NCAB cirka 325 miljoner mönsterkort och nettoomsättningen uppgick till 4,1 mdkr och EBITA till 646,9 Mkr. NCAB grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.