INVESTERARE

Specialister på en global marknad i en växande nisch

NCAB verkar på den globala mönsterkortsmarknaden och har försäljning till 45 marknader över hela världen. Bolaget fokuserar på en växande, specifik nisch inom mönsterkortsmarknaden som har högre teknikhöjd, lägre volymer – och bättre marginaler.

Fokus är hög mix, låg volym (HMLV)

Marknaden för mönsterkort kan delas upp i två huvudsegment som täcker olika kundbehov: Högvolym respektive Hög mix, låg volym (HMLV). NCABs huvudsakliga fokus, HMLV-segmentet, är order med lägre volymer och som omfattar flera olika mönsterkortsteknologier. Ofta förekommer dessa typer av mönsterkort i mer tekniskt avancerade produkter, inom verkstadsindustri, medicinteknik och fordonsindustrin.

En marknadsledande position

Mönsterkortsmarknaden i Europa och Nordamerika är en fragmenterad marknad med många lokala aktörer. NCABs främsta konkurrenter är till exempel Fineline i Tyskland, ICAPE i Frankrike och PalPilot i USA, som verkar på liknande sätt som NCAB med lokal kundnärvaro samt organisationer i Kina för att säkerställa kvalitet och kapacitet. Andra typer av konkurrenter är asiatiska tillverkare som säljer direkt till kunder i Europa och Nordamerika, huvudsakligen aktiva inom Högvolymsegmentet, samt inhemska tillverkare och mindre tradingbolag utan egen närvaro i Asien.

NCAB är inom sin nisch en av de största leverantörerna på den europeiska och nordamerikanska marknaden. I Sverige och Danmark är NCAB den största aktören på marknaden, och i Norge och Finland en av de största aktörerna.

Totala mönsterkortsmarknaden, miljarder USD

  • 70