Koncernledning

Peter Kruk
Peter Kruk
Född 1968. PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Anställd i NCAB sedan: okt 2020
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola med studier även på Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Aktieinnehav: 75 770 aktier.

Anders Forsén
Anders Forsén
Född 1962. CHIEF FINANCIAL OFFICER.

Anställd i NCAB sedan: 2008
Utbildning: Civilekonomexamen från Linköpings universitet.

Aktieinnehav: 2 460 000 aktier.

Robert Balson
Robert Balson
Född 1964. VP NORTH AMERICA AND PRESIDENT NCAB USA.

Anställd i NCAB sedan: 2022
Utbildning: Masters in Business Administration från California Coast University. Bachelors of Science in Business Management från California Coast University 

Aktieinnehav: 1 500 aktier.

Howard Goff
Howard Goff
Född 1962. VP EUROPE AND MD NCAB UK.

Anställd i NCAB sedan: 2010
Utbildning:Examen i flyg- och rymdteknik från University of West England i Bristol, Storbritannien.

Aktieinnehav: 7 500 aktier.

Eva Holm
Eva Holm
Född 1962. VP PEOPLE & CULTURE.

Anställd i NCAB sedan: 2015
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 19 000 aktier.

Ann Juviken
Ann Juviken
Född 1970. Chief Digital and Information Officer

Anställd i NCAB sedan: Nov 2021
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav: 7 700 aktier.

Michael Larsson
Michael Larsson
Född 1968. VP SALES.

Anställd i NCAB sedan: 2005
Utbildning: –

Aktieinnehav: 287 690 aktier.

Andy Liu
Andy Liu
FÖDD 1980. VP ASIA AND MD CHINA SALES.

Anställd i NCAB sedan: 2007
Utbildning: Industrial System Engineering, University of Regina, Kanada.

Aktieinnehav: 252 500 aktier.

Anna Lothsson
Anna Lothsson
Född 1977. SUSTAINABILITY MANAGER.

Anställd i NCAB sedan: 2005
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik och ekonomi från Kungliga Tekniska högskolan samt en graduate certificate i marknadsföring från University of Wollongong, Australien.

Aktieinnehav: 476 500 aktier.

Sanna Magnusson
Sanna Magnusson
Född 1979. GLOBAL MARKETING MANAGER.

Anställd i NCAB sedan: 2004
Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring och HRM från Unitec Institute of Technology, Auckland, Nya Zeeland.

Aktieinnehav: 247 500 aktier.

Chris Nuttall
Chris Nuttall
Född 1973. CHIEF OPERATING OFFICER.

Anställd i NCAB sedan: 2010
Utbildning: Magisterexamen i kvalitetshantering samt en kandidatexamen i teknologi och ledarskap från Paisley University i Paisley, Storbritannien.

Aktieinnehav: 182 900 aktier.

Rikard Wallin
Rikard Wallin
Född 1972. VP NORDIC AND MD NCAB SWEDEN.

Anställd i NCAB sedan: 2011
Utbildning: Genomgått ett Corporate Management Program vid Institutet för företagsledning (IFL) vid Handelshögskolan i Stockholm och studerat Strategic Management & Leadership vid Chartered Management Institute i London, Storbritannien.

Aktieinnehav: 20 500 aktier.