Koncernledning

Peter Kruk
Peter Kruk
Född 1968. PRESIDENT OCH CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Anställd i NCAB sedan: 2020
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola, Sverige och från Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Schweiz.

Aktieinnehav: 100 770 aktier.

Anders Forsén
Anders Forsén
Född 1962. CHIEF FINANCIAL OFFICER.

Anställd i NCAB sedan: 2008
Utbildning: Civilekonomexamen från Linköpings universitet.

Aktieinnehav: 2 470 000 aktier.

Howard Goff
Howard Goff
FÖDD 1962. VP NORTH AMERICA OCH PRESIDENT NCAB USA.

Anställd i NCAB sedan: 2010
Utbildning: Examen i flyg- och rymdteknik från University of West England i Bristol, Storbritannien.

Aktieinnehav: 20 000 aktier.

Eva Holm
Eva Holm
Född 1962. VP PEOPLE & CULTURE.

Anställd i NCAB sedan: 2015
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 19 000 aktier.

Peter Jensen
Peter Jensen
Född 1962. VP Nordic och MD Denmark

Anställd i NCAB sedan: 2020
Utbildning: Civil ingengör  från  Danmarks tekniska Universitet. Diplom i specialiserade affärer och markmnadsföring från Zealand Business College.

Aktieinnehav: 10.000 aktier.

Ann Juviken
Ann Juviken
Född 1970. Chief Digital och Information Officer

Anställd i NCAB sedan: 2021
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav: 12 700 aktier.

Benjamin Klingenberg
Benjamin Klingenberg
FÖDD 1982. VP EUROPE.

Anställd i NCAB sedan: 2019
Utbildning: Ingenjör i mekatronik

Aktieinnehav: 8 700 aktier.

 

Andy Liu
Andy Liu
FÖDD 1980. VP ASIA OCH MD CHINA SALES.

Anställd i NCAB sedan: 2007
Utbildning: Industrial System Engineering, University of Regina, Kanada.

Aktieinnehav: 258 320 aktier.

Anna Lothsson
Anna Lothsson
Född 1977. GROUP SUSTAINABILITY DIRECTOR.

Anställd i NCAB sedan: 2005
Utbildning: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik och ekonomi från Kungliga Tekniska högskolan samt en graduate certificate i marknadsföring från University of Wollongong, Australien.

Aktieinnehav: 476 500 aktier.

Sanna Magnusson
Sanna Magnusson
Född 1979. GROUP MARKETING DIRECTOR.

Anställd i NCAB sedan: 2004
Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring och HRM från Unitec Institute of Technology, Auckland, Nya Zeeland.

Aktieinnehav: 247 500 aktier.

Chris Nuttall
Chris Nuttall
Född 1973. CHIEF OPERATING OFFICER.

Anställd i NCAB sedan: 2010
Utbildning: Magisterexamen i kvalitetshantering samt en kandidatexamen i teknologi och ledarskap från Paisley University i Paisley, Storbritannien.

Aktieinnehav: 135 400 aktier.

Arjan Sinoo
Arjan Sinoo
Född 1980. VP SALES

Anställd i NCAB sedan: 2020

Utbildning: MSc Business Studies at the University of Amsterdam (UvA)

Aktieinnehav: 8000 aktier.