Aktiekapitalets utveckling

NCAB Groups aktiekapital uppgick per den 29 december 2023 till 1,9 Mkr fördelat på 186 971 240 aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr per aktie. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr fördelat på lägst 150 000 000 aktier och högst 600 000 000 aktier.

Datum för registrering Händelse Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK)
30 januari, 2016 Utnyttjande av optioner 18 000 1 496 779 18 000 1 496 779
24 maj, 2017 Utnyttjande av optioner 8 400 1 505 179 8 400 1 505 179
13 juli, 2017 Utnyttjande av optioner 5 700 1 510 879 5 700 1 510 879
18 oktober, 2017 Utnyttjande av optioner 1 800 1 512 679 1 800 1 512 679
13 april, 2018 Aktiesplit 10:1 13 614 111 15 126 790 1 512 679
24 april, 2018 Utnyttjande av optioner 285 000 15 411 790 28 500 1 541 179
8 juni, 2018 Konvertering av preferensaktier till stamaktier 15 411 790 1 541 179
8 juni, 2018 Utnyttjande av optioner 102 000 15 513 790 10 200 1 551 379
8 juni, 2018 Nyemission 1 333 334 16 847 124 133 333 1 684 712
27 april, 2020 Riktad nyemission 1 850 000 18 697 124 185 000 1 869 712
29 december, 2021 Aktiesplit 10:1 168 274 116 186 971 240 0 1 869 712