Investeringscase

NCAB anser att bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, som möjliggör att NCAB kan förverkliga sin strategi och uppnå sina långsiktiga mål.

  • Stark position på en marknad med stabil tillväxt och grundläggande trender som gynnar leverantörer av mönsterkort
  • Unikt erbjudande till kunder och tillverkare
  • Lång historik av lönsam tillväxt och motståndskraft mot makroekonomiska svängningar
  • Affärsmodell med låg kapitalbindning och starka kassaflöden
  • Erfaren ledningsgrupp med många års erfarenhet av att leda ett bolag med tillväxt och god lönsamhet

NCAB Swedish lab