Aktieägarstruktur

Land NCAB Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 123142524 65.86% 65.86% 5857 95.86%
Storbritannien 15265456 8.16% 8.16% 16 0.26%
USA 14206196 7.60% 7.60% 36 0.59%
Belgien 11200700 5.99% 5.99% 2 0.03%
Danmark 6353745 3.40% 3.40% 43 0.70%
Övriga 16455672 8.80% 8.80% 156 2.55%
Okänt land 346947 0.19% 0.19% 0 0.00%
Totalt 186971240 100.00% 100.00% 6110 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.