Aktieägarstruktur

Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 43833628 23.44% 23.44% 224 3.21%
- Okänt land 10639794 5.69% 5.69% 0 0.00%
Svenskt ägande 143137612 76.56% 76.56% 6765 96.79%
Totalt 186971240 100.00% 100.00% 6989 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.