NCAB förvärvar Electronic Advanced Circuits S.L. i Spanien och startar bolag i Portugal

NCAB Group har idag undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Electronic Advanced Circuits S. L. baserat i Madrid, Spanien. Förvärvet förväntas slutföras i november 2023.

Nettoomsättningen i Electronic Advanced Circuits S. L. förväntas att uppgå till 19 Mkr under 2023 med en estimerad EBITA-marginal om cirka 15 %. Företaget har 2 anställda.

Majoriteten av försäljningen är koncentrerad till telekom och industri och inköpen sker från tillverkningspartners i Kina. Köpeskillingen uppgår till 14 Mkr med en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 4 Mkr.

NCAB Spanien har sedan tidigare 13 anställda och omsatte 75 MSEK under 2022. Förvärvet förväntas bidra positivt till NCAB Groups resultat under 2024. Synergier förväntas inom områdena leverantörer, betalningsvillkor och logistik.

NCAB-koncernen startar dessutom en ny verksamhet i Portugal, NCAB Group Portugal dit två anställda rekryterats, båda med djup kunskap och erfarenhet från mönsterkortsindustrin.

Benjamin Klingenberg, VP NCAB Europe:
"Med dessa två åtgärder får vi erfaren och kunniga experter som kommer att spela en viktig roll i att skapa nya tillväxtmöjligheter och öka vårt nätverk. Vi tar nu ett steg framåt i våra expansionsplaner i Spanien och Portugal. Den iberiska halvön blir alltmer intressant för elektronikmarknaden i Europa. "

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO +46 (0) 8 4030 0051
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0) 70 763 81 25
E-post: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 16 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2022 till 4 458 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.