Pressmeddelanden

  • Delårsrapport januari-september 2018

  • Inbjudan telefonkonferens om NCABs Q3 rapport 16 november

  • Valberedning i NCAB inför årsstämma 2019

  • Delårsrapport, januari-juni 2018

  • Inbjudan Telefonkonferens om NCABs rapport för det andra kvartalet 2018

  • Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

  • Nytt antal aktier och röster i NCAB Group AB (publ)

  • Meddelande om stabiliseringsåtgärder

  • Första dag för handel av aktier i NCAB

  • NCAB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm