Nytt antal aktier och röster i NCAB Group AB (publ)

Antalet aktier och röster i NCAB Group AB (publ) har förändrats på grund av nyemission av aktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 16 847 124 aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som NCAB Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 17.31 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com