Pressmeddelanden

  • Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 9 maj 2023

  • NCAB Group förvärvar Phase 3 Technologies i USA

  • NCAB Group förvärvar db electronic i Tyskland

  • Inbjudan till NCAB Groups kapitalmarknadsdag 4 september 2023

  • Delårsrapport första kvartalet 2023 för NCAB

  • NCAB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av delårsrapporten för Q1, onsdag den 26 april 2023

  • KALLELSE till årsstämma i NCAB Group AB (publ)

  • Bokslutskommuniké 2022 för NCAB

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommunikén och rapport för det fjärde kvartalet för 2022, fredag den 17 februari 2023