Pressmeddelanden

  • Bokslutskommuniké 2023

  • NCABs CFO planerar att lämna bolaget under hösten 2024.

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2023, torsdag den 15 februari 2024

  • Ytterligare förändring i valberedningen för NCAB 2024

  • Howard Goff ny segmentschef för NCAB North America

  • Förändring i valberedningen i NCAB inför årsstämman 2024

  • Delårsrapport, januari-september 2023

  • NCAB förvärvar Electronic Advanced Circuits S.L. i Spanien och startar bolag i Portugal

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av tredje kvartalet 2023, tisdag den 7 november 2023

  • Valberedning i NCAB inför årsstämman 2024