Pressmeddelanden

  • NCAB ökar transparens gentemot investerare

  • NCAB Group förvärvar Bare Board Consultants i Italien

  • Delårsrapport, januari-september 2022

  • Valberedning i NCAB inför årsstämman 2023

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av det tredje kvartalet 2022, tisdag den 8 november

  • NCAB fortsätter att investera i försäljningstillväxt vilket innebär förändringar i koncernledningen.

  • NCAB Group delårsrapport, januari-juni 2022

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av det andra kvartalet 2022, torsdag den 21 juli

  • NCAB förvärvar Kestrel i Storbritannien

  • Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 3 maj 2022