Pressmeddelanden

  • NCAB förvärvar amerikanska Altus-PCB

  • Valberedning i NCAB inför årsstämma 2020

  • Delårsrapport, januari-september 2019

  • NCABs VD Hans Ståhl går i pension under 2020

  • NCAB: Inbjudan till presentation av resultatet för Q3 2019

  • Delårsrapport, januari-juni 2019

  • Inbjudan Telefonkonferens om NCABs Q2 rapport 30 juli kl 10.00

  • Delårsrapport, januari-mars 2019

  • Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 13 maj 2019

  • INBJUDAN Telefonkonferens om NCABs Q1 rapport 14 maj kl 10.00