Pressmeddelanden

  • Förändring av antal aktier och röster i NCAB Group AB (publ)

  • NCAB Group förvärvar META Leiterplatten i Tyskland

  • Robert Balson utsedd till VP Nordamerika och vd för NCAB USA

  • Avstämningsdag för aktiesplit i NCAB Group AB (publ) är fastställd

  • Kommuniké från extra bolagsstämma i NCAB Group AB (publ) den 15 december 2021

  • Kallelse till extra bolagsstämma i NCAB Group AB (publ)

  • NCAB Delårsrapport januari – september 2021

  • NCAB föreslår en extra utdelning om 10 kronor per aktie samt aktiesplit 10:1.

  • Inbjudan till NCABs presentation av resultatet för Q3 2021 fredagen den 12 november

  • Valberedning i NCAB inför årsstämman 2022