NCAB ökar transparens gentemot investerare

NCAB Group har idag inlett samarbete med Pinpoint Estimates, en estimattjänst som sammanställer investerares förväntningar på bolags utveckling inför kommande kvartal- och helårsrapporter. Initiativet är en del av NCAB:s ambition att främja en aktiv dialog med sina investerare.

Samarbetet mellan NCAB och Pinpoint Estimates inleds omedelbart, vilket innebär att privatinvesterare kan ta del av samlade förväntningar på NCAB:s nettoomsättning och EBITA. Utifrån alla estimat som kommer in på plattformen skapar Pinpoint viktade snittförväntningar, s.k. konsensusestimat för respektive nyckeltal, vilket skapar en referenspunkt för marknaden att förhålla sig till inför att kvartalsrapporter publiceras. Med en samlad förväntansbild på Pinpoint kan NCAB och dess aktieägare nu följa och få insikter om förväntningarna som finns på bolagets utveckling och kan arbeta ännu mer proaktivt i sin kommunikation gentemot marknaden.

Gunilla Öhman, IR-chef för NCAB:
”Med bara fyra år som noterat bolag behöver vi fortfarande öka kunskapen om vårt bolag och marknad. Institutionella investerare börjar kunna oss väl, både i Sverige och utomlands, medan vi fortfarande är okända för många privatinvesterare. Tillsammans med Pinpoint är vår ambition att öka våra investerares engagemang och intresse för bolaget. Samtidigt får alla nu en möjlighet att få ytterligare ett perspektiv på de marknadsförväntningar som finns på NCAB.”

Natasha Belinska, VD på Pinpoint Estimates
”Det är otroligt glädjande att ha NCAB som ny kund hos oss. Vi ser fram emot att sammanställa investerares förväntningar för bolaget och ge NCAB de verktyg de behöver för att säkerställa att marknaden mottar budskap i enlighet med bolagets kommunikation. Dessutom kommer det att stärka bryggan mellan NCAB och den breda allmänheten genom en mer transparent och tillgänglig förväntansbild.”

Om NCAB
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2021 till 3 220 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com

Om Pinpoint Estimates
Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer investerares estimat inför helårs- och delårsrapporter. Pinpoint genererar snittestimat för börsbolags utveckling likt ett traditionellt konsensusestimat – skillnaden är att vem som helst kan bidra. Wisdom of the crowd är en win-win för investerare, börsbolag och marknaden i stort. Läs mer om Pinpoint Estimates på https://pinpointestimates.com/