Förändring i valberedningen i NCAB inför årsstämman 2024

Lannebo Fonder har ökat sitt innehav i NCAB och därmed blivit fjärde största ägare och har valt, enligt möjlighet från beslut vid årsstämman, att ta plats i valberedningen.

Valberedningen ser därefter ut enligt följande:
Ordförande: Jan Dworsky, Swedbank Robur.
Övriga ledamöter är:
Jan Särlvik, AP 4
Simon Peterson, Didner o Gerge,
Hjalmar Ek, Lannebo Fonder samt
NCABs styrelseordförande Christian Salamon.

Årsstämma för NCAB Group kommer att hållas i Sundbyberg onsdagen den 8 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2024, vända sig till valberedningen på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller med post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg