Pressmeddelanden

  • NCAB förvärvar Electronic Advanced Circuits S.L. i Spanien och startar bolag i Portugal

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av tredje kvartalet 2023, tisdag den 7 november 2023

  • NCAB håller sin första kapitalmarknadsdag idag

  • Inbjudan till NCABs kapitalmarknadsdag den 4 sept 2023 kl 13-16.30

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av andra kvartalet 2023, fredag den 21 juli 2023

  • NCAB Group förvärvar db electronic i Tyskland

  • Inbjudan till NCAB Groups kapitalmarknadsdag 4 september 2023

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av delårsrapporten för Q1, onsdag den 26 april 2023

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommunikén och rapport för det fjärde kvartalet för 2022, fredag den 17 februari 2023

  • NCAB Group slutför förvärvet av Bare Board Consultants i Italien