Pressmeddelanden

  • NCAB Group förvärvar db electronic i Tyskland

  • Inbjudan till NCAB Groups kapitalmarknadsdag 4 september 2023

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av delårsrapporten för Q1, onsdag den 26 april 2023

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommunikén och rapport för det fjärde kvartalet för 2022, fredag den 17 februari 2023

  • NCAB Group slutför förvärvet av Bare Board Consultants i Italien