Pressmeddelanden

  • Arjan Sinoo ny VP Global Sales

  • Bokslutskommuniké 2023

  • NCABs CFO planerar att lämna bolaget under hösten 2024.

  • Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2023, torsdag den 15 februari 2024