Pressmeddelanden

  • Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 8 maj 2024

  • NCAB Group ABs styrelse har fattat beslut om återköp av egna aktier för att infria sitt incentiveprogram.

  • Delårsrapport, januari-mars 2024

  • NCAB utser Tim Benjamin till ny CFO

  • Års- och hållbarhetsredovisning 2023

  • KALLELSE till årsstämma i NCAB Group AB (publ)

  • Bokslutskommuniké 2023

  • NCABs CFO planerar att lämna bolaget under hösten 2024.