Inbjudan till NCAB:s presentation av halvårsrapporten, tisdag den 23 juli 2024

NCAB Group publicerar sin halvårsrapport samt rapport för det andra kvartalet 2024 på tisdagen den 23 juli kl 07.30.

Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk. 
https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q2-report-2024
 
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefon-konferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048799

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på NCABs webbsida https://investors.ncabgroup.com/sv/. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand på samma sida.