NCAB etablerar sig i Österrike genom att förvärva EPI Components Trades mönsterkortsverksamhet

NCAB förvärvar EPI Components Trades mönsterkortsverksamhet i Lieserbrücke, Österrike.

Den tidigare ägaren, Christian Brugger, kommer att stanna kvar och driva verksamheten tillsammans med NCAB. Omsättningen, som årligen uppgår till cirka 35 MSEK, är i huvudsak riktad till industrikunder.

Bolaget har 3 anställda utöver Christian Brugger och en lönsamhet i linje med NCAB:s. Inköp sker framförallt från Slovenien. Synergier förväntas inom områdena leverantörer, betalningsvillkor och logistik.

Benjamin Klingenberg, VP NCAB Europe:
"Jag är mycket glad över detta förvärv på den viktiga österrikiska marknaden. Tidigare servades österrikiska kunder från den tyska NCAB-verksamheten och i och med detta steg får vi en organisation och ledning på plats för att fullt ut fokusera på våra kunder där. Med Christian och hans team får vi också mycket mönsterkortskunskap och nya kundrelationer."

Christian Brugger, tidigare ägare av EPI-komponenter:
"Jag är glad över att bli en del av NCAB-koncernen tillsammans med våra medarbetare, som har mer än 20 års erfarenhet av mönsterkortsförsäljning i Österrike. Med hela NCAB:s portfölj kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud vilket ger oss nya affärsmöjligheter och också gör det möjligt för oss att utöka våra kundrelationer."