Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké / Q4 2023

  • Årsredovisning 2023

  • Delårsrapport första kvartalet / Q1 2024

  • Årsstämma 2024

  • Delårsrapport andra kvartalet / Q2 2024

  • Delårsrapport tredje kvartalet / Q3 2024