Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké / Q4 2022

  • Årsredovisning 2022

  • Delårsrapport första kvartalet

  • Årsstämma 2023

  • Delårsrapport andra kvartalet

  • Kapitalmarknadsdag 2023

  • Delårsrapport tredje kvartalet / Q3 2023