Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké / Q4 2020

  • Årsredovisning 2020

  • Delårsrapport första kvartalet

  • Årsstämma 2021

  • Delårsrapport andra kvartalet

  • Delårsrapport tredje kvartalet

  • Extra bolagsstämma 2021