Valberedning 2021

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 5 juni 2020 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Ulrik Grönvall, SwedbankRobur. Övriga representanter är:

  • Per Hesselmark, R12 Kapital
  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-Fonden
  • Christoffer Geijer, SEB Investment Management
  • Christian Salamon, styrelseordförande NCAB

Årsstämma för NCAB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 10 maj 2021. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2021, vända sig till NCABs styrelseordförande på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller med post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma, Sweden

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, IR-chef, telefon: +46 70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com