Valberedning 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 14 mars 2018 ska de fem till röstetalet största aktieägarnas representanter forma valberedningen.

Av de tio största aktieägarna i bolaget har nedanstående fyra valt att medverka. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedningen inför årsstämman 2019.

Representanter:

  • Per Hesselmark, R12
  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
  • Sofia Aulin, Länsförsäkringar fonder
  • Gunnar Blix, Tredje AP-fonden
  • samt Christian Salamon, styrelsens ordförande

Årsstämma för NCAB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 13 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende NCABs styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför årsstämman 2020 kan, senast två månader före årsstämman 2019, vända sig till NCABs styrelseordförande på e-post: nomination@ncabgroup.com eller per post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedning
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma, Sweden