NCAB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

Idag den 5 april har NCAB publicerat sin årsredovisning för 2022 på svenska, hållbarhetsredovisning på engelska samt en digital version av årsredovisningen enligt ESEF.

Årsredovisningen på svenska finns på NCABs hemsida https://investors.ncabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner på https://www.ncabgroup.com/sustainability/