NCAB Group slutför förvärvet av Bare Board Consultants i Italien

Som meddelat i november 2022 har NCAB Group tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Bare Board Consultants Srl med säte i Codogno söder om Milano i Italien. Transaktionen har idag slutförts.

Bare Board Consultants beräknas nå en nettoomsättning på cirka 90 mkr 2022 med ett EBITA-resultat på drygt 9 mkr. Förvärvspriset uppgick till 5,6 M EURO.

Förvärvet av Bare Board Consultants kommer att bidra positivt till NCAB Groups resultat per aktie under 2023. Synergier förväntas inom områdena leverantörer, betalningsvillkor samt inom Factory management och logistik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO +46 8 4030 0051
Gunilla Öhman, IR, +46 70 7638125
E-post: gunilla.ohman@ncabgroup.com