NCAB Group förvärvar db electronic i Tyskland

NCAB Group har idag förvärvat den tyska koncernen db electronic med säte i i Waldshut-Tiengen i södra Tyskland. db electronic består av tre bolag i Tyskland, Schweiz och i Frankrike. De tre bolagen konsolideras med NCAB från dags dato.

db electronic är främst inriktat på sk. Quick Turn-arounds, mindre serier med korta leveranstider, vilket kompletterar NCABs verksamhet i Europa väl. De huvudsakliga inköpen av mönsterkort sker från fabriker i Sydkorea.
 
Merparten, ca 85% av omsättningen i db electronic kommer från Tyskland. Schweiz och Frankrike står för ca 15% respektive 5% av omsättningen. Bolaget har ett 20-tal anställda. Omsättningen uppgick 2022 till 11 M Euro (125 MSEK) med en EBITA-marginal på ca 15%.
 
Förvärvet förväntas ge ett tillskott i vinst per aktie för NCAB-koncernen under 2023. Synergieffekter förväntas uppstå inom områdena leverantörer, betalningsvillkor och logistik.

Benjamin Klingenberg, VP för NCABs Segment Europe:
”db electronic kompletterar vår europeiska verksamhet väl och kommer att möjliggöra korsförsäljning. Att kunna förse våra kunder med snabba leveranser av små serier är särskilt värdefullt när det gäller produktutveckling och prototyper. db electronic kommer därför också kunna ge NCABs nuvarande kunder nya möjligheter. Att få tillgång till nya fabrikspartners i Sydkorea är också mycket attraktivt för oss och våra kunder.”

Daniel Böck, VD för db electronic group:
"Jag är mycket glad över att vi har funnit denna ideala kombination med NCAB när vi såg över strategin framåt för db electronic. Vi har bägge samma värderingar och arbetar med hög service och kunnande. Medarbetarna utmanas och uppmuntras. Tillsammans stärker vi varandra. Vi ser fram emot framtiden!"

Anders Forsén, CFO för NCAB:
”Det är glädjande att se att vi fortsätter vår snabba tillväxtresa i Tyskland, Europas största mönsterkortsmarknad, och med db electronic kunderbjudande förväntar vi oss tillsammans ökade möjligheter till organisk tillväxt inom våra europeiska och nordiska segment”.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Forsén, CFO +46 (0)8 4030 0051
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0)70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2022 till 4 458 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.