Inbjudan till NCAB:s presentation av delårsrapporten för Q1, onsdag den 26 april 2023

NCAB Group publicerar sin delårsrapport för det första och rapport kvartalet för 2023 på onsdagen den 26 april kl 07.15. Klockan 8:30 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas antingen på webben eller på telefon.

För den som önskar delta via webcasten gå in på länken nedan:
https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q1-2023

Och den som önskar delta via telefonkonferens registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen får man telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200642

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på NCABs webbsida https://investors.ncabgroup.com/sv/. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
email:gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2022 till 4 458 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.