Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommunikén och rapport för det fjärde kvartalet för 2022, fredag den 17 februari 2023

NCAB Group publicerar sin bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet för 2022 fredag den 17 februari 2023 klockan 07:20. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska.
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. 
https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q4-2022
 
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003283

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på NCABs webbsida https://corporate.ncabgroup.com/sv/. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
email:gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2021 till 3 220 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.