Inbjudan till NCAB:s presentation av bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2023, torsdag den 15 februari 2024

NCAB Group publicerar sin bokslutkommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2023 torsdag den 15 februari 2024 klockan 07:30. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska. 

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. 
https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50046057

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på NCABs webbsida https://corporate.ncabgroup.com/sv/. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.