Inbjudan till NCAB:s presentation av andra kvartalet 2023, fredag den 21 juli 2023

NCAB Group publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet för 2023 fredag den 21 juli 2023 klockan 07:20. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska. Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. 
https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q2-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200882

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på NCABs webbsida https://corporate.ncabgroup.com/sv/. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
email:gunilla.ohman@ncabgroup.com