Inbjudan till NCAB Groups kapitalmarknadsdag 4 september 2023

NCAB har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till en hybrid kapitalmarknadsdag, måndag 4 september 2023 kl 14.00-17.00 på NCABs kontor i Sundbyberg, Löfströms allé 5.

CEO och koncernchef Peter Kruk och CFO Anders Forsén kommer tillsammans med andra nyckelpersoner i NCAB att ge en fördjupad bild av NCABs affär, strategi och tillväxtmöjligheter.

Mer information om eventet och registrering publiceras i augusti.

För mer information, kontakta: 
Gunilla Öhman, IR chef +4670 763 81 25