Arjan Sinoo ny VP Global Sales

Arjan Sinoo, för närvarande VD för NCAB Group Benelux, har befordrats till VP Global Sales och medlem av koncernledningen, när han tar över efter Howard Goff som nyligen tillträtt som VP och president North America.

NCAB säljer till många olika branscher med lokal service världen över. Med NCABs snabbt växande affär uppstår nya globala synergier.

NCABs VD och koncernchef Peter Kruk:
-Med vår fortsatta geografiska expansion och växande organisation är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar vår försäljningsmodell och samordnar globala aktiviteter att stödja kunderna bättre. Vi välkomnar Arjan Sinoo som kom till NCAB genom förvärvet av Flatfield 2020, i denna roll med sin erfarenhet och energi. Förutom att ha varit MP för Benelux har han även varit ansvarig för att utveckla och koordinera NCAB’s försäljning mot EV Charging och förnybar energi.

KONTAKT
För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, IR-chef, 070-763 81 25

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2023 till 4 088 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.