Valberedning 2024

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 9 maj 2023 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2024.

Valberedningen hade sitt första möte 11 oktober, 2023 och till ordförande i valberedningen har utsetts Jan Dworsky, Swedbank Robur.

Övriga ledamöter är:
Jan Särlvik, AP 4,
Simon Peterson, Didner o Gerge,
Alexandre Weinberg, Anicom Gestion,
Hjalmar Ek, Lannebo Fonder samt
NCABs styrelseordförande Christian Salamon.

Årsstämma för NCAB Group kommer att hållas i Sundbyberg onsdagen den 8 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2024, vända sig till valberedningen på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller med post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg