Valberedning 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 3 maj 2022 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen har idag haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts
Per Hesselmark, R12 Kapital. Övriga ledamöter är:

Jan Dworsky, Swedbank Robur,
Christoffer Geijer, SEB Investment Management,
Jan Särlvik, AP4
samt Christian Salamon, NCABs styrelseordförande

Årsstämma för NCAB Group kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 9 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2023, vända sig till valberedningen på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg