NCAB publicerar Årsredovisning på svenska och Hållbarhetsredovisning för 2021

Idag den 8 april har NCAB publicerat sin årsredovisning för 2021 på svenska, hållbarhetsredovisning på engelska samt en digital version av årsredovisningen enligt ESEF.

Årsredovisningen på svenska finns på NCABs hemsida https://investors.ncabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner på https://www.ncabgroup.com/sustainability/